سطح: مبتدی Elementary

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر: افعال To be، ضمایر فاعلی/ واژگان: ایام هفته، اعداد0-100، خوشامدگویی، جهان

درس2

گرامر: حروف تعریف، صفات، افعال دستوری،modifiers/ واژگان: اشیا، رنگ، صفت، احساسات

درس3

گرامر: حال ساده، کلمات سوالی/ واژگان: شغل، Verb phrase، کلمات سوالی

درس4

گرامر: whose،مالکیت،حروف اضافه زمان و مکان، قرارگیری قیود/ واژگان: خانواده، فعالیت های روزانه، قیود و adverbs of frequency

درس5

گرامر: Can، Can’t، حال استمراری/ واژگان: فصل ها و آب و هوا،  Verb phrase

درس6

گرامر: ضمایر مفعولی،like/ واژگان: تقویم، موسیقی

درس7

گرامر: گذشته ساده،افعال بی قاعده و با قاعده/  واژگان:ساختار لغات، اصطلاحات زمان گذشته، go، have، got

درس8

گرامر: گذشته ساده، there is، there are، اسامی جمع،there was، there were/ واژگان:افعال بی قاعده، منزل و خانه

 درس9

گرامر: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، کمیت و مقدار، صفات  مقایسه ای/ واژگان: غذا، اعداد

درس10

گرامر: صفات عالی، be going to، اصطلاحات مربوط به زمان آینده/ واژگان: ساختمان و مکان، تفریحات، verb phrase

درس11

گرامر: قیود،verb infinitive/ واژگان:افعال رایج،اینترنت

درس 12

گرامر: حال ساده، گذشته ساده/ واژگان:قسمت سوم افعال بی قاعده،مرور word group

بهترین آموزشگاه آموزش انگلیسی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162