سطح: پیش از متوسطه  pre intermediate

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر: کلمات پرسشی، گذشته ساده،  گذشته استمراری/ واژگان: اعداد، common verb phrase، توصیف افراد، ظاهر و شخصیت، لباس

درس2

گرامر: گذشته ساده، افعال با قاعده و بی قاعده، گذشته استمراری/ واژگان: تفریحات،حروف اضافه زمان و مکان، verb phrase

درس3

گرامر: be going to، آینده استمراری، عبارات موصولی/ واژگان: هواپیما،افعال همراه با حروف اضافه

درس4

گرامر:حال کامل، something، anything، nothing/ واژگان:خرید کردن، صفات، house work make or do

درس5

گرامر: صفات مقایسه ای و قیود، مقدار و کمیت/ واژگان: اصطلاحات مربوط به زمان، توصیف شهر یا روستا، بدن و سلامتی

درس6

گرامر: will and won’t، مروری بر زمان افعال/ واژگان: opposite verb، verb+back،  صفات و حروف اضافه

درس7

گرامر: infinitve، gerund، must and have/ واژگان: verbs+ infinitives ، verbs+gerunds، modifires

درس8

گرامر: should، جملات شرطی نوع اول، possessive pronouns

 درس9

گرامر: جملات شرطی نوع دوم، present perfect/ واژگان:حیوانات، ترس و لغات مرتبط با آن، بیوگرافی

درس10

گرامر: افعال مجهول، used to، might/ واژگان:موضوعات مربوط به مدرسه

درس11

گرامر: توصیفات مربوط به حرکت، word of phrasal verb، so، neither / واژگان:ورزش، تشابهات

درس 12

گرامر: گذشته کامل، نقل قول مستقیم/ واژگان: verb phrase،say or tell، مرور

بهترین آموزشگاه آموزش انگلیسی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162