سطح: بعد از متوسطه upper intermediate

تعداد دروس: 10 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر: question formation، افعال کمکی/ واژگان: درک مطلب، صفات تفضیلی، modifiers

درس2

گرامر: حال کامل ساده و استمراری، استفاده از صفات به جای اسم، adjective orders/ واژگان: بیماری و جراحت، مد و پوشاک

درس3

گرامر: گذشته کامل استمراری، narrative tense، جایگاه قیود و عبارت های قیدی/ واژگان: مسافرت با هواپیما،قید و عبارات قیدی

درس4

گرامر: آینده کامل و آینده استمراری، zero and first conditionals، future time clause/ واژگان: محیط زیست، آب و هوا، اصطلاحات با take

درس5

گرامر: unreal condition، structure after wish/ واژگان: احساسات، بیان احساسات با افعال و صفات

درس6

گرامر: gerunds and infinitives، used to، get used to، be  used to/ واژگان: موسیقی، خواب

درس7

گرامر: افعال past modal، verb of sense/ واژگان: بدن، افعالی که با اسم اشتباه گرفته می‌شوند

درس8

گرامر: مجهول، افعال حسی ، جملات سببی/ واژگان: جرم و مجازات، رسانه ها

 درس9

گرامر: clause of contrast and purpose، اسامی جمع و غیر قابل شمارش/ واژگان: تبلیغات، کسب و کار، پیشوند و پسوند

درس10

گرامر: کمیت و مقدار، حروف تعریف/ واژگان:علوم، collocation

American English File 4 Third Edition آموزش کتاب