سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

Start auf Deutsch

درک کلمات بین المللی در زبان آلمانی – سلام و احوال پرسی کردن – معرفی خود و دیگران – پرسیدن سوال درموراد اسم و …- الفبا و هجی کردن کلمات – تلفظ درست اسامی

درس 1

آشنا شدن با کسی (شروع کردن یک گفتگو) – معرفی خود و دیگران – اعداد از 1 تا 1000 – سفارش در کافه و پرداخت کردن – درک شماره تلفن – کلما پرسشی – افعال در زمان حال

درس2

مکالمه در کلاس : در مورد چیزی سوال پرسیدن – آرتیکل های مشخص (der , die , das)  (ein , eine , ein)    کارکردن با فرهنگ لغت – منفی کردن اسامی با kein /e  – اسامی در حالت مفرد و جمع – کلمات ترکیبی – تلفظ کلمات – شنیدن حروف (ä , ö , ü)  

درس3

گفتگو در مورد شهرها و جاهای دیدنی – گفتگو در مورد کشورها و زبانها – جهت های جغرافیایی – گذشته فعل  (sein) – جملات پرسشی و جملات خبری – طریقه تلفظ جملات پرسشی و خبری

درس4

توصیف خانه – گفتگو در مورد اشخاص و وسایل  – صفات ملکی در حالت فاعلی – آرتیکل ها در حالت مفعول (Akkusativ) صفت ها در جملات – استفاده از Zu   قبل از صفت – تلفظ کلمات ترکیبی

درس5

قیود زمانی (ساعتها و روزهای هفته ) – قرار ملاقات گذاشتن و خدافظی کردن – عذرخواهی در مورد تاخیر – جملات پرسشی با (von wann bis wann / wann) حروف اضافه برای زمانها (um , am , von..bis) – افعال جداشدنی – haben – منفی کردن با nicht – تلفظ (k , g / d , t , b , p)

درس6

بیان جملات در مورد : کجا کارکردن ، کجا زندگی کردن ، چطور به سرکار رفتن و … – وسایل نقلیه – حروف اضافه (in , neben , unter , auf , vor , hinter , an , zwzischen , bei)  و mit  همراه با Dat  – اعداد ترتیبی – تلفظ (f  w, v)

درس7

گفتگو در مورد شخص ها – توصیف کارهای روزمره و فعالیتها – معرفی کردن شخصی (در شغل ها) – افعال کمکی (müssen , können)  – صفات ملکی و kein در حالت Akk  – بررسی یک گرافیک آماری – تلفظ (nk , ng , n)

درس8

شناخت مکانهای دیدنی برلین – پرسیدن آدرس – تعریف یک سفر – نوشتن یک PostalKarte – حروف اضافه (in , durch über, ) AKK+  – (zu , vorbei , an ,…)  + Dat – فعل کمکی wollen – تلفظ L , R

 درس9

گفتگو در مورد تعطیلات – توصیف یک حادثه – زمان ماضی نقلی : افعال با قاعده و بی قاعده – بیان صداهای کشیده و کوتاه

درس10

 خرید کردن : پرسش و بیان برای درخواست ها – پرسیدن درمورد قیمت ها و پاسخ دادن – بیان علایق در مورد خوراکی ها ، نوشیدنی ها و … – درک دستور غذایی و توضیح دادن درمورد آن – قید های زمانی ( , jeden Tag , manchmal nie ) در پاسخ به سوال (wie oft ?)  – کلمه پرسشی welch…. – صفت های تفضیلی

درس11

گفتگو در مورد لباس و خرید لباس – رنگ ها و سایزها – صفت ها درحالت Akk – آرتیکل های نامشخص – درک اطلاعات آب و هوا / گفتگو در مورد آب و هوا – ضمایر اشاره (dieser-diese-dieses)  – es  برای بیان جملات آب و هوایی – صداها و umlaut

درس 12

بیان اعضای بدن – نزد پزشک رفتن و بیان جملات مرتبط با آن – بیان توصیه ها – جملات امری – فعل کمکی (dürfen) – ضمایر مشخص در Akk

کلاس زبان آلمانی اصفهان آموزش کتاب Studio d A1