تعداد دروس: 6درس

سرفصل ها:

درس 1

 • آشنایی با الفبا هارمونی های زبان ترکی
 • هماهنگی اثرات آشنایی با جمع بستن پسوند هایی مثل lı li lu lü
 • آشنایی با ضمایر اشاره به شخص مکان و شی 

درس2

 • آشنایی با حرف اضافه
 • اعداد حقیقی اعداد توزیعی اعداد ترتیبی
 • صرف اسم در زمان حال

درس3

 • فعل زمان حال ساده
 •  آشنایی با حروف اضافه( از و به )
 • آشنایی با فعل istemek

درس4

 • آشنایی با ضمایر ملکی به همراه اضافه شدن حروف اضافه به آن ها
 • آشنایی با پسوند های ملیت ، کشور و زبان
 • آشنایی با ضمایر انعکاسی به حرف اضافه را

درس5

 • مبحث زمان شامل ساعت و حرف اضافه تا
 • آشنایی با مفاهیم زمان در قبل و بعد اسم و فعل
 • آشنایی با فعل زمان گذشته به شکل ساده

درس6

 • آشنایی با حالت اضافه یعنی مضاف و مضاف الیه( مضاف و مضاف الیه کلی و مضاف و مضاف الیه زنجیره ای)
 • آشنایی با پسوند ki
 • آشنایی با صفت برتر و برترین
  ( Daha , en )
آموزش کتاب yeni Istanbul A1

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162