کلاس زبان انگلیسی اصفهان

آموزش زبان انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان : از پایه تا پیشرفته​

دوره های آموزش زبان انگلیسی با متد کتاب آمریکن انگلیش فایل

در دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان مجتمع آموزشی امیرکبیر که در رده سنی ۱۸ سال به بالا آموزش صورت می پذیرد از سری کتاب های امریکن انگلیش فایل که شامل ۶ شش جلد کتاب های استارتر، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ می باشد جهت آموزش زبان انگلیسی استفاده می شود به این صورت که هر کتاب در دو ترم تدریس می شود که جمعاً ۱۲ ترم آموزشی زبان انگلیسی را تشکیل می دهند. به منظور ارتقاء سطح مهارت شنیداری دانشجویان و همچنین سطح لغات ایشان سری کتاب های Tactics for Listening ( مهارت شنیداری) و Oxford Word Skills (سطح لغات) همزمان و در کنار کتاب اصلی دانشجو ( American English file) در طول دوره تدریس میشوند.

 از مزایای دوره های زبان انگلیسی مجتمع آموزشی امیرکبیر میتوان از تعداد جلسات متنوع و متفاوت با توجه به سطح علمی هر کتاب ذکر کرد به این صورت که تعداد جلسات در ترم های متوسط و پیشرفته به صورت قابل توجهی بیشتر از تعداد جلسات کتاب های سطح مبتدی میباشند. به طور مثال کتاب های جلد ۳، ۴ و ۵ در ۳۳ الی ۳۵ جلسه تدریس میشوند.

دوره پایه و مقدماتی ( American English file starter )

آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی (starter ) در اصفهان

در پایان این کتاب دانشجویان توانایی صحبت کردن در مورد موارد زیر را خواهند داشت
۱. معرفی خود و دیگران در سطح مبتدی
۲. ابراز مالکیت به اشیا و اشخاص
۳. صحبت کردن در مورد کارهای روزمره و عادت وار( زمان حال ساده)
۴. استفاده از قیود تکرار و اینکه چند وقت یکبار یک فعالیت را انجام می دهند
۵. بیان فعالیت هایی که در زمان اتفاق افتادن مکالمه همه در حال انجام هستند
۶. کارهایی که در زمان گذشته مشخص انجام دادند.
۷. صحبت کردن در مورد برنامه ها و و هدف ها در زمان آینده مشخص

دوره مبتدی ( AMERICAN ENGLISH FILE 1 )

آموزش زبان انگلیسی سطح مبتدی (Elementary) در اصفهان

۱. معرفی خود و دیگران در سطح بالاتر نسبت به کتاب استارتر
۲. آشنایی بیشتر و کاملتر با حروف تعریف: a-an-the
۳. تولید جملات با استفاده از ساختار جملات امری
۴. استفاده از ضمایر مفعولی در جملات
۵. آشنایی و استفاده از اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در جمله
۶. استفاده از حالت عالی صفات در حالت مقایسه‌ بیش از دو شخص، دو گروه، دو شی،….
۷. آشنایی ابتدایی و استفاده از زمان حال کامل یا ماضی نقلی (توضیح تجربیات زندگی).

دوره پیش از متوسطه ( AMERICAN ENGLISH FILE 2 )

آموزش زبان انگلیسی سطح پیش از متوسطه (pre intermediate ) در اصفهان

1. آشنایی و استفاده از زمان حال ساده (موارد استفاده بیشتر)
۲. استفاده از زمان حال استمراری برای بیان فعالیت هایی که در زمان آینده مشخص هدف و برنامه برای انجام دادن آنها وجود دارد
۳. مقایسه زمان حال استمراری و ساختار be going to.
4. بررسی و استفاده از از دیگر موارد استفاده زمان ماضی نقلی یا حال کامل
۵. آشنایی و استفاده از حالت تفضیلی قید ها در هنگام مقایسه
۶. بررسی و استفاده از افعال کمکی must/have to /should.
۷. استفاده از جملات شرطی نوع اول و دوم
۸. آشنایی و استفاده از ساختار بهused to منظور بیان عادت های گذشته

9.آشنایی و استفاده از زمان گذشته کامل یا ماضی بعید had+p. P.

دوره متوسطه ( AMERICAN ENGLISH FILE 3 )

آموزش زبان انگلیسی سطح متوسطه ( intermediate) در اصفهان

۱. مرور و یادآوری استفاده از از زمان های حال ساده و حال استمراری
۲. مرور و یادآوری از ساختار ها و زمان های مورد استفاده برای بیان انجام کارها در زمان آینده
۳. مقایسه بین موارد استفاده زمان حال کامل یا ماضی نقلی و زمان گذشته ساده
۴. مرور و مقایسه بین حالت عالی و و تفضیلی قید ها و صفات در هنگام مقایسه
۵. آشنایی و استفاده از ساختار مجهول در تمامی زمان ها
۶. آشنایی و استفاده از جملات شرطی نوع سوم
۷. آشنایی و استفاده از ساختار relative clause(adjective clause) وهمچنین tag questions.

دوره بعد از متوسطه ( AMERICAN ENGLISH FILE 4 )

آموزش زبان انگلیسی سطح بعد از متوسطه( upper intermediate) در اصفهان

۱.لازم به ذکر و توضیح است که در این جلد از کتاب های امریکن انگلیش فایل هدف نویسنده مرور کاملی از ساختارهای بررسی شده در چهار کتاب قبلی بود با این تفاوت که ساختار های مورد تدریس قرار گرفته در جلد های قبلی به صورت حرفه ای تر و با جزئیات بیشتر به منظور بالا بردن هرچه بیشتر توانایی دانشجویان در استفاده از ساختارهای فوق الذکر تدریس میشوند
۲. استفاده کامل از افعال گزارشی
۳. آشنایی و استفاده کامل از زمانهای آینده کامل و آینده کامل استمراری به منظور پیش بینی کردن
۴. استفاده از wish clause به منظور بیان آرزوها در سه زمان حال گذشته و آینده

دوره پیشرفته ( AMERICAN ENGLISH FILE 5 )

آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته ( advance) در اصفهان

در جلد پنجم از سری کتاب های امریکن انگلیش فایل که در واقع جلد آخر این سری از کتاب ها می باشد دانشجویان به صورت کاملاً حرفه ای و کاربردی توانایی استفاده از از ساختارها و زمانهای تدریس شده در جلدهای قبلی را پیدا می کنند با این تفاوت که یکسری از ساختارها گرامر ها و زمان ها به صورت پیشرفته و حرفه ای مورد تدریس و استفاده قرار می گیرند لازم به ذکر است که پس از از گذراندن جلد پنجم از سری کتاب های امریکن انگلیش فایل به صورت موفقیت آمیز دانشجویان آمادگی کامل برای حضور در دوره های آماده سازی آزمون های بین المللی من جمله آیلتس، تافل، دولینگو و غیره را دارا خواهند بود.

دوره های زبان انگلیسی به ترتیب

آموزش صفرتاصد زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان امیرکبیر

شما عزیزان میتوانید با تماس با آموزشگاه و یا از طریق شماره‌های قرارگرفته در انتهای صفحه ، تمامی پرسش های خود را در زمینه کلاس آموزش انگلیسی با ما مطرح کنید.مشاورین ما در تمامی مراحل تحصیلی شما پشتیبان و همراه شما خواهند بود.

دورهتعداد جلسات ترمشهریه (ریال)
AMERICAN ENGLISH FILE STARTER (ترم اول)24 جلسه ، 1/5 ساعته15/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE STARTER (ترم دوم)24 جلسه ، 1/5 ساعته15/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 1 (ترم اول)27جلسه ، 1/5 ساعته17/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 1 (ترم دوم)27جلسه ، 1/5 ساعته17/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 2 (ترم اول)27جلسه ، 1/5 ساعته17/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 2 (ترم دوم)27جلسه ، 1/5 ساعته17/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 3 (ترم اول)30 جلسه ، 1/5 ساعته19/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 3 (ترم دوم)30 جلسه ، 1/5 ساعته19/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 4 (ترم اول)30 جلسه ، 1/5 ساعته19/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 4 (ترم دوم)30 جلسه ، 1/5 ساعته19/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 5 (ترم اول)35 جلسه ، 1/5 ساعته22/000/000
AMERICAN ENGLISH FILE 5 (ترم دوم)35 جلسه ، 1/5 ساعته22/000/000

چرا آموزشگاه امیرکبیر

تمایز امیرکبیر در آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی در اصفهان

به منظور ایجاد انگیزه و توانایی هرچه بیشتر دانشجویان در دنبال کردن زبان انگلیسی و پیشرفت در این زبان سیلابس دوره های زبان مجتمع آموزشی امیرکبیر به این صورت طراحی شده اند که در هر ترم و در هر سطح آموزشی ۲ الی ۳ جلسه از دوره، کلاس در محیطی خارج از موسسه در موقعیت های خاص به منظور آشنا سازی دانشجویان با اصطلاحات و لغات مخصوص در هر موقعیت به صورت کاملاً کاربردی و مفید برگزار می شود. همچنین جهت ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان کارگاههای آموزش گرامر و لغت در روز های جمعه بنا به درخواست دانشجویان به صورت رایگان توسط مدیر دپارتمان زبان برگزار می شود. و در نهایت برای دانشجویان علاقه مند به یادگیری لغات و اصطلاحات در فیلم دوره های تخصصی و بسیار کاربردی انگلیسی در فیلم طراحی شده‌اند

دپارتمان زبان انگلیسی مجموعه امیرکبیر نیز در حال برگزاری دوره تربیت مدرس انگلیسی است. دوره‎ای که بسیاری از دانش‌آموختگان رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مدرسان برای پرورش مهارت تدریس بدان نیاز مبرم دارند تا توانایی خود را ارزیابی کنند و ارتقا بخشند. این دوره بر اساس اصول توسعه فردی، نحوه ارتباط‌گیری مؤثر با شاگرد، آشنایی با سبک‌های متفاوت یادگیری و یاددادن، انواع تمرین‎ها، روش‌های نوین و کاربردی تدریس زبان طراحی و برای نخستین بار در اصفهان برگزار شده است. منبع اصلی دوره کتاب «جا استادی» و منابع جانبی شامل روش‌های تدریس زبان خارجی یا دوم، ارزشیابی زبان اصول و عملکردهای کلاسی، یادگیری مشارکتی و … می‌شود. آنچه این دوره را از دیگر دوره‌ها متمایز می‌کند، تمرکز بر پرورش اخلاق و منش معلمی است. اصلی که اگر رعایت شود، فرد را به معلمی نافذ و محبوب تبدیل می‌شود.

اکنون حساب رایگان خود را ایجاد کنید و در دوره مدنظر خود ثبت نام کنید.

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162