سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر:  افعال To be/ واژگان: اعداد 10-0، ایام هفته،کشورها

درس2

گرامر: افعال To be/ واژگان: ملیت، اعداد11-100

درس3

گرامر: اسامی مفرد و جمع/ واژگان: اشیا

درس4

گرامر: صفت ها/ واژگان: خانواده، آدم ها، رنگ ها

درس5

گرامر: حال ساده/ واژگان:خوردنی ها و نوشیدنی ها

درس6

گرامر: حال ساده/ واژگان: قیدها

درس7

گرامر: Can –can’t / واژگان: افعال رایج

درس8

گرامر: حال استمراری/ واژگان:آب و هوا

 درس9

گرامر: There is، There are، گذشته ساده/ واژگان: حروف اضافه

درس10

گرامر: گذشته ساده، افعال با قاعده/ واژگان: افعال رایج

درس11

گرامر: ضمایر مفعولی، گذشته ساده/ واژگان:opinion words، افعال رایج، افعال بی قاعده

درس 12

گرامر: be going to، مرور گذشته، گذشته ساده و آینده/ واژگان:اصطلاحات مربوط به زمان آینده، مرور verb collocations

کلاس زبان انگلیسی اصفهان