سطح: پیشرفته

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

Unité 0

ارتباطات

-بیان علاقه مندی یا بی تفاوتی نسبت به چیزی
-بیان اجبار،اجازه یا منع
-توصیه
-بیان آرزو و تبریک

گرامر

-زمان حال وجه التزامی
-منفی کردن و کاربرد یک سری پیشوندها

واژگان

-مواد غذایی
-مسکن
– روابط صمیمانه

Unité 1

ارتباطات

-گفتگو درباره تاریخچه خانوادگی
-توصیف روابط با خویشاوندان
-تعریف کردن با کاربرد زمان گذشته
-توصیف موقعیت ها و عادات
-بیان لذت و شادی
-تعریف خاطره

گرامر

-زمان های گذشته
-بیان بازه زمانی
-مطابقت در افعال دو ضمیره

واژگان

-انسان و خانواده
-روابط با دیگران

Unité 2

ارتباطات

-بیان یک تجربه کاری
-گفتگو درباره مسئولیت های گذشته
-بیان عقیده
-گفتگو درباره آنچه در محل کار خوشایند است
-بیان انگیزه

گرامر

-ضمایر موصولی
-بیان عقیده
-بیان هدف

واژگان

-دنیای کار
-بازار کار

Unité 3

ارتباطات

-ارائه یک موضوع
-بیان دیدگاه
-مقایسه انواع سبک مصرف
-توصیف یک مکان

گرامر

-بیان عقیده با وجه اخباری و التزامی
-مقایسه
-جایگاه صفت

واژگان

-مد و مصرف گرایی
-مصرف به سبک اشتراکی

Unité 4

ارتباطات

-گفتگو درباره تنوع فرهنگ های فرانکوفون
-گفتگو درباه تردید در مهاجرت
-بیان اعتماد و تشویق کردن
-تعریف دو رویداددر گذشته که یکی قبل از دیگری بوده
-بیان ترتیب زمانی

گرامر

-ماضی بعید
-بیان تاخیر و تقدم

واژگان

-روابط اجتماعی
-روابط بین فرهنگی
-تنوع

Unité 5

ارتباطات

-بیان سختی در انجام کاری
-گفتگو درباره رابطه با رسانه ها و اخبار
-تعریف یک حادثه
-نگارش یک مقاله برای نشریه
-تعریف یک رویداد

گرامر

-مجهول
-قید های حالت

واژگان

-روزنامه نگاری
-رسانه های اجتماعی
-مطبوعات

Unité 6

ارتباطات

-تعریف یک سفر
-برنامه ریزی برای یک سفر
-مشخص کردن مسیر راه
-بیان پشیمانی
-تصور گذشته ای متفاوت

گرامر

-زمان های آینده
-وجه شرطی

واژگان

-سفر
-اقامتگاه
-آب و هوا
-مناظر

Unité 7

ارتباطات

-انجام یک مصاحبه
-پافشاری کردن و متقاعد کردن کسی
-بیان دو اتفاق همزمان
-رد کردن نظر کسی

گرامر

افعالی که حرف اضافه دارند
Gérendif
ترتیب در نقل قول

واژگان

-بازیافت
-بوم شناسی و راههای محافظت از محیط زیست

Unité 8

ارتباطات

-بیان تنفر
-پیشنهاداتی برای بهبود شرایط شهر
-نگارش ایمیل
-سوال کردن در حالت رسمی

گرامر

-نقل قول و قواعد آن
-کلمات پرسشی
-کمیت ها

واژگان

-نظافت شهری
-آسایش شهری
-هنر های خیابانی

Unité 9

ارتباطات

-گفتگو درباره تحصیلات خود
-بیان نگرانی های خود
-بیان دلایل و پیامدها
-تبادل نظر درباره فلسفه
-بیان اطمینان یا عدم اطمینان

گرامر

دلایل و پیامدها
صفات فاعلی
ضمایر موصولی

واژگان

-تحصیلات
-دانش و اطلاعات

Unité 10

ارتباطات

-موارد مربوط به مسائل پزشکی
-ارزش گذاری
-صحبت درباره سرگرمی ها
-گفتگو درباره آینده

گرامر

-ترتیب ضمایر coi et cod
– آینده در گذشته

واژگان

-اوقات فراغت
-ورزش و سلامتی

Unité 11

ارتباطات

-گفتگو درباره مطالعات خود
-بیان سلیقه های هنری خود
-بیان تضاد و تقابل
-توصیف یک اثر ادبی یا هنری
-نگارش بیوگرافی

گرامر

تضاد و تقابل
-اصطلاحات مربوط به زمان
-گذشته ساده

واژگان
– ادبیات و خلاقیت
-هنر

 

آموزش کتاب Edito B1