سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

Start auf Deutsch

درک کلمات بین المللی در زبان آلمانی – سلام و احوال پرسی کردن – معرفی خود و دیگران – پرسیدن سوال درموراد اسم و …- الفبا و هجی کردن کلمات – تلفظ درست اسامی

درس 1

گرامر: صرف فعل با قاعده و بی قاعده، ضمایر شخصی، نحوه ساختن پرسش، کلمات پرسشی، حرف اضافه in , aus، آرتیکل های معین

کلمات: نحوه احوالپرسی، معرفی خود، الفبا، شهر و کشور، زمان ها، اعداد 0-100

درس2

گرامر: modalverb، آرتیکل‌های نامعین و منفی، ضمایر ملکی به صورت کامل، شروع جمله نویسی

کلمات: اعداد 100-999، خانواده

درس3

گرامر: جملات امری du/sie، جمع کلمات و شناسه جمع، جایگاه فعل در جمله، مرور جمله نویسی(پرسشی یا خبری)

کلمات: غذا، رنگ‌ها، نوشیدنی، قیمت

درس4

گرامر: مرور صرف تمام افعال، فعل‌های جداشدنی، ضمیر man، منفی با nicht، آکوزاتیو، مفعول، um+ Uhrzeit

کلمات: مشاغل، ساعت رسمی و غیر رسمی، اعداد از 1000 به بعد، برنامه روزمره

درس5

گرامر: am+Tag، مرور مدال ورب، حرف اضافه مفعول ساز

کلمات: اوقات فراغت و سرگرمی، روز‌های هفته، ماه‌ها، زمان‌های مختلف در روز

درس6

گرامر: پاسخ به جملات پرسشی(doch/ja/nein)، داتیو، فعل es gibt

کلمات: انواع اتاق‌ها، ساختمان‌ها، صفات

درس7

گرامر: ساخت گذشته فعل‌های با قاعده با haben، گذشته sein، am+Datum

کلمات: آب و هوا، اعداد ترتیبی، فصول، رزومه نویسی، تاریخ

درس8

گرامر: ضمایر شخصی در Akk، مرور آکوزاتیو، حرف ربط und , aber، حرف اضافه داتیو ساز

کلمات: وسایل نقلیه، سفربا قطار، جهت‌های جغرافیایی

 درس9

گرامر: مرور modalverb، ساخت کلمات Nomen+Nomen، حرف ربط oder/denn

کلمات: اشیاء در Flohmarkt، رستوران، شبکه‌های مجازی در اینترنت

درس10

گرامر: ساخت گذشته فعل‌های بی قاعده با sein، ساخت Konjunktiv 2، صرف welch در حالت فاعلی و آکوزاتیو و داتیو، wechselpräpositionen حروف اضافه متغییر

کلمات: فعالیت‌ها در اوقات فراغت، مقاصد سفر، تعطیلات

درس11

گرامر: ضمایر شخصی داتیو، جملات امری ihr و مرور گرامر sie ,du

کلمات: اعضای بدن، انواع ورزش ها، بیماری‌ها

درس 12

گرامر: مرور هر سه گروه حرف اضافه، گذشته haben، گنتیو اسامی

کلمات: مشاغا، شغل رویایی، مزایای شغل مطلوب

آموزش Starten Wir A1