سطح: نیمه مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

Starten wir 2

درس 1

گرامر: پرفکت (ماضی نقلی) فعل‌های جداشدنی، ضمایر شخصی Dativ، مرور حروف اضافه و wechselpräposition

کلمات: اطلاعات فردی، نوشتن متون به صورت خلاصه (آموزش خلاصه نویسی)

درس2

گرامر: کلمه پرسشی welch (مرور کلمات پرسشی)، Komparativ، Superlativ، ضمایر اشاره (dies)

کلمات: لباس، خرید، اجناس، اعضای صورت، مد

درس3

گرامر: گذشته فعل‌های باقاعده و بی قاعده،Konjunktiv 2، ساخت صفات، فعل‌های انعکاسی

کلمات: خانواده، شبکه های اجتماعی و دوستان، انواع خانواده ها، خلاصه نویسی متون

درس4

گرامر: فعل‌ها با حروف اضافه متغییر، صفات ملکی درحالت Dat/Akk/Nom، مرورحروف اضافه ها و جمله نویسی

کلمات: اشیاء در منزل، نحوه اجاره کردن منزل، جهت‌های جغرافیایی، آگهی منزل، توصیف منزل

درس5

گرامر: Konjunktiv 2 با فعل‌های haben و können، مرور آرتیکل های نامعین، ضمایر نامشخص welch/ein در حالت Akk/Nom

کلمات: مواد غذایی، بسته بندی، انعام، سفارش در رستوران، خلاصه نویسی متون، نظریه نوشتن

درس6

گرامر: فعل های انعکاسی، ساخت اسم از فعل، حرف اضافه während، آموزش گنتیو، فعل‌ها با حرف اضافه در حالت Akk

کلمات: سفر، محیط زیست، هنر، ترند، احساسات، قرارملاقات، سینما، فیلم ها

درس7

گرامر: مدال ورب در حالت گذشته، deshalb، کلمه ربط wenn، dass

کلمات: مشاغل، رشته‌های تحصیلی، آگهی استخدام، نوشتن تقاضانامه کاری

درس8

گرامر: Konjunktiv 2 sein،  مرور Komparativو Superlativ 

کلمات: اعضای بدن، ملاقات با دکتر، ملیت‌ها

 درس9

گرامر: حرف ربط dann، صرف صفت با آرتیکل نامعین، فعل‌ها با Akk و Dat

کلمات: برنامه‌های تلویزیونی، اینترنت، کامپیوتر، جشن‌ها و روزهای تعطیل

درس10

گرامر: فعل lassen، مرور گنتیو و جمله سازی، صرف صفت با آرتیکل معین در حالت Akk/Dat/Nom 

کلمات: تعریف و تمجید، خانه داری، نوشتن نامه دوستانه، یادگیری ساختار نامه دوستانه

درس11

گرامر: جملات مجهول در زمان حال و گذشته، سوالات غیرمستقیم با ab و کلمات پرسشی، کلمات پرسشی wen و wem+ جمله سازی

کلمات: بانک آنلاین، تمرین نامه نگاری دوستانه، آموزش ساختار نامه رسمی، نحوه نوشتن پیامک و ایمیل

درس 12

گرامر: مرور هر 3 حرف اضافه، کلمات ربط، مرور فعل‌ها با Akkو Dat و جایگاه آنها در جمله

کلمات: مقاصد سفر، وسایل نقلیه، سلفی، توصیف مسیر، احساسات، مشکلات در سفر

آموزش کتاب Starten Wir A2